Zoeken

Gemcitabine Hikma 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: GEMCITABINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
GEMCITABINE
ATC: L01BC05 - Gemcitabine
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 124450
Procedurenummer: PT/H/2262/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juli 2020
Handelsvergunning houder: Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó, 8, 8A e 8B Fervenca
2705-906 TERRUGEM SNT (PORTUGAL)
Niet beschikbaar