Zoeken

Clexane 4.000 IE (40 mg)/0,4 ml oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof: ENOXAPARINE NATRIUM
ATC: B01AB05 - Enoxaparin
Hulpstoffen: STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 124590//121187
Land van herkomst: Roemenië
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 juli 2019
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar