Zoeken

Midazolam Accord 1 mg/ml oplossing voor injectie/infusie in voorgevulde spuit

Werkzame stof: MIDAZOLAMHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
MIDAZOLAM
ATC: N05CD08 - Midazolam
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie of infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik, Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 124774
Procedurenummer: NL/H/4842/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 06 augustus 2020
Handelsvergunning houder: Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV UTRECHT