Zoeken

Pollinex graspollen Instel- en Onderhoudskuur, suspensie voor injectie in injectieflacon 300, 800 en 2000 SU/0,5 ml

Werkzame stof: GRASPOLLENEXTRACT, GEMODIFICEERD EN GEADSORBEERD
GRASPOLLENEXTRACT, GEMODIFICEERD EN GEADSORBEERD
GRASPOLLENEXTRACT, GEMODIFICEERD EN GEADSORBEERD
ATC: V01AA02 - Grass Pollen
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 12-WATER (E 339)
FENOL
GLYCEROL (E 422)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
TYROSINE, (L-)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 125188
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 juli 2020
Handelsvergunning houder: Allergy Therapeutics Netherlands B.V.
Spoetnik 52
3824 MG AMERSFOORT