Zoeken

Pemetrexed Sandoz 25 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: PEMETREXED DINATRIUM 2,5-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
PEMETREXED
ATC: L01BA04 - Pemetrexed
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMTHIOSULFAAT 5-WATER
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 125258
Procedurenummer: NL/H/4927/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juli 2020
Handelsvergunning houder: Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE