Zoeken

Igzelym 60 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: TICAGRELOR
ATC: B01AC24 - Ticagrelor
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341)
GLYCEROL MONOCAPRYLOCAPRAAT, TYPE I
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
MANNITOL (D-) (E 421)
MAÏSZETMEEL
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
POLYVINYLALCOHOL, GEDEELTELIJK GEHYDROLYSEERD (E1203)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 125289
Procedurenummer: NL/H/4816/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 december 2020
Handelsvergunning houder: Mylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN