Zoeken

Bricanyl 500 Turbuhaler, inhalatiepoeder 500 microgram/dosis

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS BRICANYL TURBUHALER EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

ricanyl Turbuhaler wordt gebruikt bij de behandeling van benauwdheid veroorzaakt door astma, chronische bronchitis, emfyseem (uitrekking van de longblaasjes) of andere ziekten waarbij de luchtwegen vernauwd zijn door samentrekking van spiertjes rond de bronchiën.
De luchtwegen kunnen door allerlei oorzaken vernauwd worden. Bij bijvoorbeeld astmapatiënten kan dit bijvoorbeeld gebeuren door overgevoeligheid voor o.a. huisstofmijt en kou, of door inspanning. Bricanyl heft deze vernauwing op. Dit gebeurt doordat Bricanyl de kramptoestand van de spiertjes in de luchtwegen vermindert. Na het inhaleren van een dosis wordt het maximale effect al binnen enkele minuten bereikt. De werkingsduur na het inhaleren is ca. 5-6 uur.

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft opmaak: 4 juli 2019

Registratienummer: RVG 125310//12480
ATC: R03AC03 - Terbutaline
Land van herkomst: Oostenrijk
Startdatum van het bereik datum verstrekking handelsvergunning 30 juli 2019
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar