Zoeken

Ultiva, 5 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor injectie/infusie

Werkzame stof: REMIFENTANILHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
REMIFENTANIL
ATC: N01AH06 - Remifentanil
Hulpstoffen: GLYCINE (E 640)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie, Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 125628//20603
Land van herkomst: Griekenland
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 oktober 2019
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar