Zoeken

BCG-BModesto, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor intravesicaal gebruik

Werkzame stof: LEVENDE, GEVRIESDROOGDE KIEMEN VAN DE CALMETTE-GUERIN STAM
ATC: L03AX03 - Bcg Vaccine
Hulpstoffen: GLUCOSE 0-WATER
NATRIUMCHLORIDE
POLYGELINE
POLYSORBAAT 80 (E 433)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder voor blaasspoeling
Toedieningsweg: Intravesicaal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 125865//26876
Land van herkomst: Portugal
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 mei 2020
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar