Zoeken

Zoladex-10,8, implantatiestaafje 10,8 mg

Werkzame stof: GOSERELINEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

GOSERELINE
ATC: L02AE03 - Goserelin
Hulpstoffen: MELKZUUR(D,L)-GLYCOLZUUR COPOLYMEER
Farmaceutische vorm: Implantatietablet
Toedieningsweg: Parenteraal


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 126446//18562
Land van herkomst: Tsjechië
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 januari 2021
Handelsvergunning houder: Dr. Fisher Farma B.V.
Schutweg 23
8243 PC LELYSTAD
Niet beschikbaar