Zoeken

Colistimethaatnatrium Eureco-Pharma 1 miljoen internatioale eenheden (IE), poeder voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: COLISTIMETHAAT NATRIUM (Component A en B)
SAMENSTELLING overeenkomend met COLISTIMETHAAT NATRIUM (Component A en B)
ATC: J01XB01 - Colistin
Hulpstoffen: GEEN HULPSTOFFEN
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 126933//109891
Land van herkomst: Roemenië
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 augustus 2020
Handelsvergunning houder: Eureco-Pharma B.V.
Boelewerf 2
2987 VD RIDDERKERK
Niet beschikbaar