Zoeken

Pregnyl, 1500IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: HUMAAN CHORIONGONADOTROFINE
ATC: G03GA01 - Chorionic Gonadotropin
Hulpstoffen: CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 127197//00103
Land van herkomst: België
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 januari 2021
Handelsvergunning houder: Eureco-Pharma B.V.
Boelewerf 2
2987 VD RIDDERKERK
Niet beschikbaar