Zoeken

Prograf 5 mg, harde capsules

Werkzame stof: TACROLIMUS 1-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
TACROLIMUS 0-WATER
ATC: L04AD02 - Tacrolimus
Hulpstoffen: CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GELATINE (E 441)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SCHELLAK (E 904)
TITAANDIOXIDE (E 171)
WITTE INKT
Farmaceutische vorm: Capsule, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 127198//18108
Land van herkomst: Polen
Datum verstrekking handelsvergunning: 08 september 2020
Handelsvergunning houder: Euro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Niet beschikbaar