Zoeken

Yaldigo 1600 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Werkzame stof: MESALAZINE
ATC: A07EC02 - Mesalazine
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOLYMEER VAN METHACRYLZUUR-METHYLMETHACRYLAAT (1:2)
GLYCEROLMONOSTEARAAT 40-55 (E 471)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TRIETHYLCITRAAT (E 1505)
Farmaceutische vorm: Tablet met gereguleerde afgifte
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 127683//120637
Land van herkomst: Oostenrijk
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 januari 2021
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar