Zoeken

BOTOX, 100 Allerganeenheden, poeder voor oplossing voor injectie

Werkzame stof:
  • BOTULINUM TOXINE, Type A 100 E/flacon
ATC: M03AX01 - Botulinum Toxin
Hulpstoffen:
  • HUMAAN ALBUMINE OPLOSSING
  • NATRIUMCHLORIDE
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Intradermaal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 129817//117146
Land van herkomst: Tsjechië
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juli 2022
Handelsvergunninghouder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar