Zoeken

Alvesco 160 Inhalator, aërosol, oplossing 160 microgram/dosis

Werkzame stof: CICLESONIDE
ATC: R03BA08 - Ciclesonide
Hulpstoffen: ETHANOL
NORFLURAAN
Farmaceutische vorm: Aërosol, oplossing
Toedieningsweg: Inhalatie


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 129878//31633
Land van herkomst: Roemenië
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 juni 2022
Handelsvergunninghouder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar