Zoeken

IMMUKINE, oplossing voor injectie 2 x 10.6 IE (0,1 mg)

Werkzame stof: INTERFERON GAMMA-1B
ATC: L03AB03 - Interferon Gamma
Hulpstoffen: BARNSTEENZUUR (E 363)
DINATRIUMSUCCINAAT 6-WATER
MANNITOL (D-) (E 421)
POLYSORBAAT 20 (E 432)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 15195
Procedurenummer: NL/H/0033/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 september 1992
Handelsvergunning houder: Clinigen Healthcare B.V.
Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol Airport, D Tower 11th floor
1118 BJ SCHIPHOL
Niet beschikbaar