Zoeken

Androskat, oplossing voor injectie voor intracaverneuze toediening

Werkzame stof: FENTOLAMINEMESILAAT
PAPAVERINEHYDROCHLORIDE
ATC: G04BE30 - Combinations
Hulpstoffen: GLUCOSE 1-WATER
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 15490
Procedurenummer: NL/H/0117/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 16 juni 1992
Handelsvergunning houder: ZR Pharma& GmbH
Hietzinger Hauptstrasse 37
1130 WENEN (OOSTENRIJK)
Niet beschikbaar