Zoeken

TetaQuin 250 IE oplossing voor injectie

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, HUMAAN, TETANUS
ATC: J06BB02 - Tetanus Immunoglobulin
Hulpstoffen: GLYCINE (E 640)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 17058
Datum verstrekking handelsvergunning: 05 september 1996
Handelsvergunning houder: Sanquin Plasma Products B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX AMSTERDAM
Niet beschikbaar