Zoeken

Havrix 1440, suspensie voor injectie

Werkzame stof: HEPATITIS A VIRUSANTIGEN, GEINACTIVEERD, Stam HM175
ATC: J07BC02 - Hepatitis A, Inactivated, Whole Virus
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE 0-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
AMINOZUREN (AANTAL 15)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
KALIUMCHLORIDE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
POLYSORBAAT 20 (E 432)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 17315
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 september 1994
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP AMERSFOORT
Niet beschikbaar