Zoeken

Stamaril, poeder en oplossing voor suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Werkzame stof: LEVEND VERZWAKT GELE KOORTSVIRUSVACCIN, STAM 17D-204 GEPRODUCEERD IN GESPECIFICEERDE PATHOGEENVRIJE KIPPENEMBRYO'S
ATC: J07BL01 - Yellow Fever, Live Attenuated
Hulpstoffen: ALANINE, L-
CALCIUMCHLORIDE 2-WATER (E 509)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
HISTIDINEMONOHYDROCHLORIDE 1-WATER (L-)
KALIUMCHLORIDE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSULFAAT 7-WATER (E 518)
NATRIUMCHLORIDE
SORBITOL (D-)(E 420)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 17615
Procedurenummer: DE/H/0476/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 10 maart 1999
Handelsvergunning houder: Sanofi Pasteur Europe
2 Avenue Pont Pasteur
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar