Zoeken

Cozaar 50 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: LOSARTAN KALIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
LOSARTAN
ATC: C09CA01 - Losartan
Hulpstoffen: CARNAUBAWAS (E 903)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 17617
Procedurenummer: NL/H/1457/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 maart 1995
Handelsvergunning houder: N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB OSS