Zoeken

Tetanusvaccin, suspensie voor injectie > 40 IE

Werkzame stof: TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD
ATC: J07AM01 - Tetanus Toxoid
Hulpstoffen: ALUMINIUMFOSFAAT
NATRIUMCHLORIDE
THIOMERSAL
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 17639
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 december 1993
Handelsvergunning houder: Bilthoven Biologicals B.V.
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA BILTHOVEN
Niet beschikbaar