Zoeken

Difterie-, Tetanus-, Poliomyelitisvaccin, suspensie voor injectie

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD 5 > IE/ml
POLIOMYELITIS VIRUS, TRIVALENT, GEINACTIVEERD 51,5 > D-antigeen eenheden/ml
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD 20 > IE/ml
ATC: J07CA01 - Diphtheria-Poliomyelitis-Tetanus
Hulpstoffen: ALUMINIUMFOSFAAT
FENOXYETHANOL
FORMALDEHYDE
NATRIUMCHLORIDE
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 17641
Procedurenummer: NL/H/6067/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 december 1993
Handelsvergunninghouder: Bilthoven Biologicals B.V.
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA BILTHOVEN
Niet beschikbaar