Zoeken

Geinactiveerd Rabiesvaccin Merieux HDCV, poeder voor injectievloeistof > 2,5 I.E.

Werkzame stof: RABIES VIRUS, GEINACTIVEERD
ATC: J07BG01 - Rabies, Inactivated, Whole Virus
Hulpstoffen: HUMAAN ALBUMINE
NEOMYCINESULFAAT
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 18718
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 september 1995
Handelsvergunning houder: Sanofi Pasteur Europe
14 Espace Henry Vallée
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar