Zoeken

Havrix Junior, suspensie voor injectie

Werkzame stof: HEPATITIS A VIRUSANTIGEEN, GEINACTIVEERD, Stam HM175 1440 ELISA-E/ml
ATC: J07BC02 - Hepatitis A, Inactivated, Whole Virus
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
AMINOZUREN (AANTAL 15)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
KALIUMCHLORIDE (E 508)
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
POLYSORBAAT 20 (E 432)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 19569
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 augustus 1996
Handelsvergunninghouder: GlaxoSmithKline B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP AMERSFOORT
Niet beschikbaar