Zoeken

Lucrin Depot 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Werkzame stof: LEUPRORELINEACETAAT
ATC: L02AE02 - Leuprorelin
Hulpstoffen: CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
MANNITOL (D-) (E 421)
POLY(DL-MELKZUUR)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 21165
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 november 1997
Handelsvergunning houder: AbbVie B.V.
Wegalaan 9
2132 JD HOOFDDORP
Niet beschikbaar