Zoeken

Roferon-A EasyJect 4,5, 4.500.000 IE, oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Werkzame stof: INTERFERON ALFA-2A
ATC: L03AB04 - Interferon Alfa-2a
Hulpstoffen: AMMONIUMACETAAT
AZIJNZUUR (E 260)
BENZYLALCOHOL (E 1519) 10 mg/ml
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 24156
Procedurenummer: NL/H/0028/012
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 augustus 1999
Handelsvergunning houder: Roche Nederland B.V.
Beneluxlaan 2a
3446 GR WOERDEN