Zoeken

Engerix-B Junior 10 microgram/0,5 ml, suspensie voor injectie

Werkzame stof: HEPATITIS B OPPERVLAKTE ANTIGEEN, (rDNA, GISTAFGELEID) "SKB BIOLOGICALS" 20 µg/ml
ATC: J07BC01 - Hepatitis B, Purified Antigen
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 24290
Procedurenummer: BE/H/0009/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 december 2000
Handelsvergunninghouder: GlaxoSmithKline B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP AMERSFOORT
Niet beschikbaar