Zoeken

REVAXiS, suspensie voor injectie, 0,5 ml

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE I (Mahoney Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE II (MEF-1 Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE III (Saukett Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD
ATC: J07CA01 - Diphtheria-Poliomyelitis-Tetanus
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE 0-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
AZIJNZUUR (E 260)
FENOXYETHANOL
FORMALDEHYDE
MULTI-COMPONENT MEDIUM 199
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 24534
Procedurenummer: DE/H/0193/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 04 januari 2000
Handelsvergunning houder: Sanofi Pasteur Europe
2 Avenue Pont Pasteur
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar