Zoeken

NeisVac-C, suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof: TETANUS CONJUGAAT VAN MENINGOCOCCEN (Stam C11) POLYSACCHARIDE, GROEP C
ATC: J07AH07 - Meningococcus C, Purified Polysaccharides Antigen Conjegated
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 26343
Procedurenummer: UK/H/0435/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juni 2001
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar