Zoeken

Zolpidemtartraat 10 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ZOLPIDEMTARTRAAT
ATC: N05CF02 - Zolpidem
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 26420
Procedurenummer: NL/H/0259/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 februari 2001
Handelsvergunning houder: Genthon B.V.
Microweg 22
6545 CM NIJMEGEN
Niet beschikbaar