Zoeken

Triaxis Polio, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD 4 >= IE/ml
PERTACTINE (69KD Buitenmembraan Proteine) 6 µg/ml
PERTUSSIS AGGLUTINOGENEN, FIMBRIALE TYPE 2 en 3, GEADSORBEERD 10 µg/ml
PERTUSSIS, FILAMENTEUS HAEMAGGLUTININE, GEADSORBEERD 10 µg/ml
PERTUSSISTOXOÏDE, GEINACTIVEERD, GEADSORBEERD 5 µg/ml
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE I (Mahoney Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD 58 D-antigeen eenheden/ml
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE II (MEF-1 Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD 14 D-antigeen eenheden/ml
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE III (Saukett Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD 52 D-antigeen eenheden/ml
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD 40 >= IE/ml
ATC: J07CA02 - Diphtheria-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus
Hulpstoffen: ALUMINIUMFOSFAAT
FENOXYETHANOL
POLYSORBAAT 80 (E 433)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 27569
Procedurenummer: DE/H/0215/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 januari 2003
Handelsvergunninghouder: Sanofi Pasteur Europe
14 Espace Henry Vallée
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar