Zoeken

Triaxis Polio, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD
PERTACTINE (69KD Buitenmembraan Proteine)
PERTUSSIS AGGLUTINOGENEN, FIMBRIALE TYPE 2 en 3
PERTUSSIS, FILAMENTEUS HAEMAGGLUTININE, geadsorbeerd
PERTUSSISTOXOÏDE, GEINACTIVEERD, GEADSORBEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE I (Mahoney Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE II (MEF-1 Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE III (Saukett Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD
ATC: J07CA02 - Diphtheria-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus
Hulpstoffen: ALUMINIUMFOSFAAT
FENOXYETHANOL
POLYSORBAAT 80 (E 433)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 27569
Procedurenummer: DE/H/0215/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 januari 2003
Handelsvergunning houder: Sanofi Pasteur Europe
2 Avenue Pont Pasteur
69007 LYON (FRANKRIJK)
Niet beschikbaar