Zoeken

Zaldiar 37,5/325 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: PARACETAMOL 325 mg/stuk
TRAMADOLHYDROCHLORIDE 37,5 mg/stuk SAMENSTELLING overeenkomend met
TRAMADOL 32,9 mg/stuk
ATC: N02AJ13 - Tramadol and paracetamol
Hulpstoffen: CELLULOSE, GEPOEDERD (E 460)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD (E 1412)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 28113
Procedurenummer: FR/H/0212/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 januari 2003
Handelsvergunninghouder: Grünenthal B.V.
De Corridor 21K
3621 ZA BREUKELEN
Niet beschikbaar