Zoeken

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior, suspensie voor injectie

Werkzame stof: GEÏNACTIVEERD TEKENMENINGO-ENCEFALITIS VIRUS ANTIGEEN, Neudörflstam
ATC: J07BA01 - Encephalitis, Tick Borne, Inactivated, Whole Virus
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE GEL SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
HUMAAN ALBUMINE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
NATRIUMCHLORIDE
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 30108
Procedurenummer: AT/H/0126/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 december 2004
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar