Zoeken

FSME-IMMUN 0,5 ml, suspensie voor injectie

Werkzame stof:
  • GEÏNACTIVEERD TEKENMENINGO-ENCEFALITIS VIRUS ANTIGEEN, Neudörflstam 4 - 5,5 µg/ml
ATC: J07BA01 - Encephalitis, Tick Borne, Inactivated, Whole Virus
Hulpstoffen:
  • ALUMINIUMHYDROXIDE GEL SAMENSTELLING overeenkomend met ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
  • DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
  • HUMAAN ALBUMINE
  • KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
  • NATRIUMCHLORIDE
  • SACCHAROSE
  • WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 30109
Procedurenummer: AT/H/0126/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 december 2004
Handelsvergunninghouder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Niet beschikbaar