Zoeken

Vacciflu, suspensie voor injectie 0,5 ml

Werkzame stof: A-GUANGDONG-MAONAN-SWL1536-2019 (H1N1)PDM09-ACHTIGE STAM (A-GUANGDONG-MAONAN-SWL1536-2019, CNIC-1909)
A-HONG KONG-2671-2019 (H3N2)-ACHTIGE STAM (A-HONG KONG-2671-2019, IVR-208)
B-WASHINGTON-02-2019-ACHTIGE STAM (B-WASHINGTON-02-2019, wild type)
ATC: J07BB02 - Influenza, Purified Antigen
Hulpstoffen: CALCIUMCHLORIDE 2-WATER (E 509)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
KALIUMCHLORIDE
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
MAGNESIUMCHLORIDE 6-WATER (E 511)
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 31136
Procedurenummer: NL/H/0581/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 september 2004
Handelsvergunning houder: Mylan Healthcare B.V.
Krijgsman 20
1186 DM AMSTELVEEN
Niet beschikbaar