Zoeken

Eligard 22,5 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: LEUPRORELINEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
LEUPRORELINE
ATC: L02AE02 - Leuprorelin
Hulpstoffen: GEEN HULPSTOFFEN
MELKZUUR(D,L)-GLYCOLZUUR COPOLYMEER
N-METHYLPYRROLIDON
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 31669
Procedurenummer: DE/H/0508/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 april 2005
Handelsvergunning houder: Astellas Pharma B.V.
Sylviusweg 62
2333 BE LEIDEN
Niet beschikbaar