Zoeken

Boostrix, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD
PERTACTINE (69KD Buitenmembraan Proteine)
PERTUSSIS, FILAMENTEUS HAEMAGGLUTININE, GEADSORBEERD
PERTUSSISTOXOÏDE, GEINACTIVEERD, GEADSORBEERD
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD
ATC: J07AJ52 - Pertussis, Purified Antigen, Combinations With Toxoids
Hulpstoffen: ALUMINIUMFOSFAAT SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
ALUMINIUMHYDROXIDE 0-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 35121
Procedurenummer: DE/H/0210/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 maart 2008
Handelsvergunninghouder: GlaxoSmithKline B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP AMERSFOORT
Niet beschikbaar