Zoeken

Apis mellifica

Werkzame stof: APIS MELLIFICA D5 t/m D200
LM1 t/m LM30
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 80200
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 maart 2005
Handelsvergunninghouder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar