Zoeken

A. Vogel Arnica D6

Werkzame stof: ARNICA MONTANA D6
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 80250
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 januari 2002
Handelsvergunninghouder: A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC ELBURG
Niet beschikbaar