Zoeken

A. Vogel Daslookdruppels

Werkzame stof: ALLIUM URSINUM ø
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 80268
Datum verstrekking handelsvergunning: 19 juni 2002
Handelsvergunninghouder: A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC ELBURG
Niet beschikbaar