Zoeken

A. Vogel Silicea D6

Werkzame stof: SILICEA D6
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 85424
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 november 2001
Handelsvergunninghouder: A.Vogel B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC ELBURG
Niet beschikbaar