Zoeken

VSM Sambucus nigra D3 druppels

Werkzame stof: SAMBUCUS NIGRA D3
ATC:
Hulpstoffen:
Farmaceutische vorm: Druppels voor oraal gebruik, oplossing
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVH 95549
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 januari 2006
Handelsvergunning houder: VSM Geneesmiddelen B.V.
Berenkoog 35
1822 BH ALKMAAR
Niet beschikbaar