Zoeken

Alutard SQ Bijengif 100.000 SQ-E/ml, suspensie voor injectie

Werkzame stof: EXTRACT VAN HET GIF VAN APIS MELLIFERA
ATC: V01AA07 - Insects
Hulpstoffen: ALUMINIUMHYDROXIDE 0-WATER
FENOL
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 123495//121480
Land van herkomst: Polen
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 maart 2019
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar