Zoeken

Foster 200/6 microgram/dosis, aërosol, oplossing

Werkzame stof: BECLOMETASONDIPROPIONAAT 0-WATER
FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
FORMOTEROL
ATC: R03AK08 - Formoterol and beclometasone
Hulpstoffen: ETHANOL 8,9 mg/dosis
NORFLURAAN
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Aërosol, oplossing
Toedieningsweg: Inhalatie


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 127023//115693
Land van herkomst: Tsjechië
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 juli 2020
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar