Zoeken

Inspra 25, filmomhulde tabletten 25 mg

Werkzame stof: EPLERENON
ATC: C03DA04 - Eplerenone
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 400
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 127188//29963
Land van herkomst: Griekenland
Datum verstrekking handelsvergunning: 18 augustus 2020
Handelsvergunning houder: Medcor Pharmaceuticals B.V.
Artemisweg 232
8239 DE LELYSTAD
Niet beschikbaar