Zoeken

Eligard 45 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: LEUPRORELINEACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
LEUPRORELINE
ATC: L02AE02 - Leuprorelin
Hulpstoffen: GEEN HULPSTOFFEN
MELKZUUR(D,L)-GLYCOLZUUR COPOLYMEER
N-METHYLPYRROLIDON
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 35313
Procedurenummer: DE/H/0508/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 oktober 2007
Handelsvergunning houder: Astellas Pharma B.V.
Sylviusweg 62
2333 BE LEIDEN
Niet beschikbaar