Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Boostrix Polio, suspensie voor injectie in voorgevulde spuit

Werkzame stof: DIFTERIETOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD
PERTACTINE (69KD Buitenmembraan Proteine)
PERTUSSIS, FILAMENTEUS HAEMAGGLUTININE, GEADSORBEERD
PERTUSSISTOXOÏDE, GEINACTIVEERD, GEADSORBEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE I (Mahoney Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE II (MEF-1 Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
POLIOMYELITIS VIRUS TYPE III (Saukett Stam) MONOVALENT, GEÏNACTIVEERD
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD
ATC: J07CA02 - Diphtheria-Pertussis-Poliomyelitis-Tetanus
Hulpstoffen: ALUMINIUMFOSFAAT, GEHYDRATEERD SAMENSTELLING overeenkomend met

ALUMINIUM (AL 3+) (E 173)
ALUMINIUMHYDROXIDE, GEHYDRATEERD, VOOR ADSORPTIE
MEDIUM 199
NATRIUMCHLORIDE
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik


Registratienummer: RVG 35123
Procedurenummer: DE/H/0466/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 juli 2007
Handelsvergunninghouder: GlaxoSmithKline B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP AMERSFOORT
Niet beschikbaar