Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Betnesol Lavement, oplossing voor rectaal gebruik 5 mg/100 ml

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. WAT IS BETNESOL LAVEMENT EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?


Betnesol Lavement is een oplossing voor rectaal gebruik (klysma) die als werkzame stof betamethason bevat. Betamethason behoort tot de groep geneesmiddelen die bijnierschorshormonen (corticosteroïden) worden genoemd. Dergelijke geneesmiddelen helpen om ontstekingsreacties te verminderen.

Uw arts heeft Betnesol Lavement voorgeschreven om een chronische ontsteking aan uw darmen (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn) te behandelen. Omdat deze ontstekingen zich in het laatste deel van de darm bevinden, is gekozen voor behandeling met een klysma. Op deze manier komt de werkzame stof betamethason direct op de plaats van de ontsteking terecht.Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Het kan voorkomen dat uw ziekte/klacht niet wordt genoemd in de gedrukte bijsluiter van het medicijn dat de arts aan u voorschrijft. Dit komt voor bij medicijnen waarvoor een octrooi van een andere vergunninghouder geldt op het gebruik van het middel bij uw ziekte/klacht. De fabrikant van het medicijn mag dit gebruik dan niet vermelden in de gedrukte bijsluiter. In dat geval staat er in de bijsluiter die u hier kunt downloaden een sterretje achter deze ziekte/klacht. Op de pagina Vragen en antwoorden over gebruiksoctrooien en bijsluiters vindt u hierover meer informatie.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft rubriek 7: 15 mei 2018

Registratienummer: RVG 02697
ATC: A07EA04 - Betamethasone
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 mei 1990
Handelsvergunning houder: Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del '99, 5
40133 BOLOGNA (ITALIË)
Niet beschikbaar